Info

Beeldmerk (logo) en fotomateriaal

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Dalfsen is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Dalfsen heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van het college door derden worden gebruikt. Deze toestemming is ook nodig voor het gebruik van fotomateriaal en afbeeldingen van deze website.

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38