Financiële samenvatting

Effecten voor de begroting 2022

 

Bedragen in euro's, waarbij (-) is een nadeel

A.

Stand begrotingssaldo 2022

Stand begroting (incl begr wijz 1 t/m 7)

-197.000

Mutaties Meicirculaire 2022 - Nog Niet Bekend (volgt bij PPN)

0

Stand begroting 2022 VOOR eerste bestuursrapportage 2022

-197.000

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2022

-181.000

Stand begroting 2022 NA eerste bestuursrapportage 2022

-378.000

B. 

Post onvoorzien

Stand 1 januari 2022

56.000

af: geen mutaties

0

Stand post onvoorzien NA eerste bestuursrapportage 2022

56.000

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38