Financiële samenvatting

Technische financiële afwijkingen 2022

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel   

Beleids- veld

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Taakveld en Omschrijving

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Programma 1.  Bestuur, Ondersteuning en Alg dekk.

1.1

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen, centrale stelpost

205.000

205.000

1.3

2. Precariobelasting / marktgelden, naar beleidsveld 4.1

-15.000

-15.000

1.6

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen

-70.000

-70.000

1.7

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen

-6.000

-6.000

Totaal programma 1.  Bestuur

129.000

-15.000

0

114.000

Programma 2.  Openbare orde en veiligheid

2.1

1. Leges Kinderopvang, naar beleidsveld 7.4

-8.000

-8.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

0

-8.000

0

-8.000

Programma 3.  Beheer openbare ruimte

3.1

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen

10.000

10.000

3.2

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen

-110.000

-110.000

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

-100.000

0

0

-100.000

Programma 4.  Economische zaken

4.1

2. Precariobelasting / marktgelden, van beleidsveld 1.3

15.000

15.000

Totaal programma 4. Economische zaken

0

15.000

0

15.000

Programma 5. Onderwijs en vrije tijd

5.5

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen

-29.000

-29.000

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-29.000

0

0

-29.000

Programma 6. Inkomensondersteuning

geen mutaties

0

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

0

0

0

0

Programma 7. Sociaal Domein

7.4

1. Leges Kinderopvang, van beleidsveld 2.1

8.000

8.000

7.4

4.Taakstelling op het Welzijnsbeleid, stelpost

-81.000

7.4

4.Taakstelling op het Welzijnsbeleid, functioneel

75.000

7.2

4.Taakstelling op het Welzijnsbeleid, functioneel

6.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

0

8.000

0

8.000

Programma 8. Duurzaamheid en milieu

geen mutaties

0

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

0

0

0

0

Programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

geen mutaties

0

Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

0

0

0

0

Totaal aanpassingen eerste bestuursrapportage 2022

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 05/20/2022 11:25:25 met de export van 05/20/2022 09:29:38